У розділі «Фонетика» української мови проводиться аналіз звукового складу мови. Наводяться приклади складних наголошень у словах. Розглядаються питання про фонетичну транскрипцію, співвідношення звуків і літер, уподібнення приголосних. Аналізуються типові фонетичні помилки ЗНО.