У розділі «Фразеологія» української мови вивчаються фразеологізми, їх значення, добираються синонімічні, антонімічні пари; визначається синтаксична роль фразеологізмів. Аналізуються типові фразеологічні помилки ЗНО.