У розділі «Синтаксис» української мови розглядаються способи об’єднання слів у словосполученні і в реченні, типи речень, їх будову, інтонацію, порядок слів у реченнях. їх функції та умови вживання. Аналізуються типові граматичні помилки ЗНО.