У розділі «Лексикологія» української мови розглядаються питання словникового складу мови, розподіл слів за значенням, походженням, уживанням, емоційним забарвленням, особливості вживання запозичених слів, паронімів. Аналізуються типові лексичні помилки (тавтологія, вживання росіянізмів, використання слів у невластивому значенні) ЗНО.