У розділі «Пунктуація» української мови вивчається використання та вживання на письмі розділових знаків, наприклад, при звертаннях, вставних словах, відокремлених членах речення; розділові знаки у складних реченнях тощо. Аналізуються типові пунктуаційні помилки ЗНО.