У розділі «Орфографія» української мови зазначаються загальноприйняті правила написання слів; вивчаються правила написання значущих частин слова, вживання великої букви, правила переносу слів з рядка в рядок, правила написання слів разом, окремо і через дефіс. Аналізуються типові орфографічні помилки ЗНО.