Морфологія української мови (від гр. morphe- форма і logos- слово, вчення) - це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови. 

Морфологія української мови разом з синтаксисом є частинами граматики- науки, що вивчає граматичну будову мови.

Для морфології, як і для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для кожного слова, граматичне значення є спільних для цілих розрядів слів.

Усі слова в мові за лексичним значенням та граматичними особливостями поділяються на частини мови.

У розділі «Морфологія» української мови розглядаються самостійні та службові частини мови,  морфологічні ознаки, синтаксичні ролі самостійних частин мови, граматичні категорії; окреслюється роль службових частин мови, особливості їх взаємодії з самостійними частинами мови. Аналізуються типові фонетичні помилки ЗНО.

Морфологія української мови (від гр. morphe- форма і logos- слово, вчення) – це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови.

Морфологія української мови разом з синтаксисом є частинами граматики- науки, що вивчає граматичну будову мови.

Для морфології, як і для граматики в цілому, важливо граматичне значення слова. На відміну від лексичного, яке є індивідуальним для кожного слова, граматичне значення є спільних для цілих розрядів слів.

Усі слова в мові за лексичним значенням та граматичними особливостями поділяються на частини мови.